вироглавство

същ. - упоритост, твърдоглавие, неотстъпчивост, непослушание, непокорство, вироглавщина

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • вироглавщина — същ. вироглавство, упоритост, твърдоглавие, неотстъпчивост, непослушание, непокорство …   Български синонимен речник

  • непокорство — същ. непослушание, непослушност, неподчинение, недисциплинираност, разпуснатост, разюзданост, вироглавство, вироглавие, упорство, упоритост, немирство същ. нарушение, неизпълнение, несъблюдение …   Български синонимен речник

  • непослушание — същ. непокорство, недисциплинираност, немирство, неподчинение, вироглавство, разпуснатост, разхайтеност, разюзданост …   Български синонимен речник

  • непослушност — същ. непослушание, непокорство, недисциплинираност, немирство, неподчинение, вироглавство, разпуснатост, разхайтеност, разюзданост …   Български синонимен речник

  • непримиримост — същ. упоритост, упорство, амбиция, настойчивост, неотстъпчивост, непокорство, непоколебимост, фанатизъм, непослушание, опърничавост, вироглавство, твърдоглавие същ. противодействие, реакция, съпротивление, съпротива, опозиция същ. антагонизъм,… …   Български синонимен речник

  • неразбранщина — същ. безсмислица, недоразумение, заплетеност, неразбория, галиматия същ. забърканост, бъркотия същ. опърничавост, твърдоглавие, вироглавство същ. простотия …   Български синонимен речник

  • опърничавост — същ. упоритост, непослушание, непокорство, твърдоглавие, вироглавство, неразбранщина, своеобразие, своенравно, инат същ. неподатливост, упорство …   Български синонимен речник

  • своеволие — същ. безчинство, волност, свобода, самоуправство, саморазправа, непослушание, непокорство, произвол, безотговорност, безнаказаност, разпуснатост, слободия, вироглавство същ. невъздържаност …   Български синонимен речник

  • упоритост — същ. непокорство, опърничавост, непослушание, вироглавство, твърдоглавие, дебелоглавие, неотстъпчивост, неукротимост, опозиция същ. съпротивление, противодействие, съпротива, реакция същ. постоянство, твърдост, амбиция, настойчивост,… …   Български синонимен речник

  • упорство — същ. упоритост, непокорство, опърничавост, непослушание, вироглавство, твърдоглавие, дебелоглавие, неотстъпчивост, неукротимост, опозиция същ. съпротивление, противодействие, съпротива, реакция същ. постоянство, твърдост, амбиция, настойчивост,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.